617/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 99 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla laeilla (507/74 ja 620/78), näin kuuluvaksi:

99§

Kun päätöksestä, pöytäkirjanotteesta tai asiakirjasta, jolla on myönnetty tai vahvistettu jokin lupa tai oikeus, tämän lain mukaan on suoritettava leimaveroa, valtiovarainministeriö voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta määrätä, että lääninveroviraston on suoritettava maksettu veromäärä tai kohtuulliseksi katsottu osa siitä takaisin, tai vastaavasti poistaa maksamatta olevan veromäärän tai vähentää sitä.

Yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, jonka varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, voi valtiovarainministeriö erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen leimaveron suorittamisesta.

Verohallituksella on oikeus ratkaista tässä pykälässä tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.

Tämän pykälän 1 momentin nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 103/81
Valtiovarainvaliok. miet. 29/82
Suuren valiok. miet. 82/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.