616/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki mootoriajoveuvosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 9 §:n 2 momentti ja 32 a §,

sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (506/74), sekä

lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti ja 32 b §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.


Tämän pykälän 1 ja 2 momentin nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

32a§

Valtiovarainministeriö voi, mikäli kohtuussyyt tahi säälittävät tai muut erityisen painavat syyt vaativat, hakemuksesta myöntää vapautuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta tahi määrätä valtion varoista maksettavaksi takaisin suoritetun lisäveron, viivästyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa myöntää lykkäystä tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

32b§

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 103/81
Valtiovarainvaliok. miet. 82/82
Suuren valiok. miet. 82/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.