588/1982

Annettu Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Laki lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 3- päivänä joulukuuta 1974 annetun lääninoikeuslain (1021/74) 15 §:n 2 momentti sekä

lisätään 9 §:ään väliaikaisesti uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:


Veroasiat, joissa on kysymys vain luontoiseduista, matka-, päivä ja edustusrahoista, sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän haitan perusteella tehtävästä vähennyksestä taikka tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen perusteella palkkatulosta tehtävästä vähennyksestä, lääninoikeus voi kuitenkin ratkaista esittelystä yksijäsenisenä, jos asian esittelijä ja jäsen ovat ratkaisusta yhtä mieltä.

Lääninoikeuden ratkaistessa asioita yksijäsenisenä esitellään asia lääninoikeuden puheenjohtajana toimivalle lääninneuvokselle taikka läänioikeuden puheenjohtajan määräämälle lääninoikeudessa toimivalle lääninneuvokselle tai vanhemmalle lääninasessorille.

15§

Esittelijä voi asiaa esittelemättä vaatia lääninoikeuden puolesta vastineita ja selityksiä, asian aikaisemmin ratkaisseen viranomaisen asiakirjavihkon ja lausunnon sekä muuta vastaavaa asian ratkaisemista varten tarpeellista selvitystä. Esittelijä voi myös asettaa vastineen tai selityksen antamiselle 14 §:n 3 momentissa tarkoitetun määräajan. Notaari, osastosihteeri ja toimistosihteeri voidaan määrätä suorittamaan tässä momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä esittelijän sijasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1984. Sitä sovelletaan asioihin, jotka sen voimassaoloaikana ratkaistaan lääninoikeudessa.

Hallituksen esitys 56/82
Toisen lakivaliok. miet. 8/82
Suuren valiok. miet. 111/82

Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.