531/1982

Annettu Naantalissa 9. päivänä heinäkuuta 1982

Laki verotuslain 78 ja 79 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 78 § ja 79 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 78 § 13 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa laissa (374/62) ja 79 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77), näin kuuluviksi:

78§

Niin pian kuin verotuksessa määrättyjen veroäyrien yhteismäärä kunnan kohdalla on selvillä, verolautakunnan on ilmoitettava se kunnanhallitukselle. Samoin verolautakunnan on ilmoitettava kirkollisveroäyrien yhteismäärä kirkollisille viranomaisille. Jos näiden määrien selville saamista ei voida verotuksen päättymistä liiaksi viivyttämättä odottaa, verolautakunnan on arvioitava määrättävien veroäyrien yhteismäärät ja ilmoitettava ne kunnanhallitukselle ja kirkollisille viranomaisille viimeistään syyskuun 16 päivänä. Näin voi verolautakunta menetellä myös silloin, kun selvitys puuttuu vain sellaisesta veroäyrien määrästä, joka ei voi sanottavasti vaikuttaa yhteismäärään.

79§

Verotoimiston on määrättävä kunkin verovelvollisen maksettava kunnallisvero ja kirkollisvero kertomalla veroäyrin hinta vahvistetulla veroäyrien lukumäärällä sekä maksuunpantava kunnallis- ja kirkollisvero. Edellä 62 §:ssä mainituissa tapauksissa määrätään kunnallisvero Helsingin kaupungin veroäyrin hinnan mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 57/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 7/82
Suuren valiok. miet. 72/82

Naantalissa 9. päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.