492/1982

Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen 1 §:n 5 momentti ja 1 a §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä helmikuuta 1975 annetussa asetuksessa (116/75), sekä

muutetaan 1 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1973 annetussa asetuksessa (101/73), näin kuuluvaksi:

1a§

Sisäasiainministeriön apuna on rakentamisesta annettavia teknillisiä määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalan tyyppihyväksyntää ja laadunvalvontaa koskevissa asioissa rakennusteknillinen neuvottelukunta. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä enintään 15 muuta jäsentä ja kullekin jäsenelle varajäsenen henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia, yhteisöjä ja rakennusten käyttäjiä sekä muutoin rakennusalan asiantuntemusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.