491/1982

Annettu Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Laki rakennuslain 136 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 136 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1965 annetussa laissa (233/65), näin kuuluvaksi:

136§

Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista sekä 124 a §:ssä edellytetyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi ennen sen toimenpiteen suorittamistakin, johon maksu kohdistuu. Jos toimenpide kuitenkin jää suorittamatta, maksu on siltä osin palautettava.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 45/82
Toisen lakivaliok. miet. 2/82
Suuren valiok. miet. 58/82

Naantalissa 24. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.