441/1982

Annettu Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1982

Laki taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (52/ 73) 6 §:n 2 momentti ja 7 § sekä

lisätään lakiin uusi 1 a §, 2 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1a§

Korkeakoulun kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarvittaessa voidaan korkeakoulun laitoksia sijoittaa myös muille paikkakunnille.


Sisäisissä asioissaan korkeakoululla on itsehallinto siten kuin asetuksella säädetään.

Korkeakoululle on yksinomaan sitä koskevaa lakia tai asetusta valmisteltaessa varattava tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

2a§

Korkeakouluun kuuluvat sen opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat.


Korkeakoulun päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäsenet voidaan valita korkeakoulun piirissä toimitettavilla vaaleilla siten kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu on jokainen korkeakouluun kuuluva henkilö ja vaalikelpoinen jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu, joka on Suomen kansalainen tai virkamies Suomessa.

Avoinna olevaan professorin virkaan voidaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys virkaan on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen siihen on korkeakoulun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1983.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 192/81
Sivistysvaliok. miet. 3/82
Suuren valiok. miet. 50/82

Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.