392/1982

Annettu Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 2 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 15 §:n 3 momentti näin kuuluviksi:


Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ja jäsenet sekä kullekin jäsenelle kaksi varamiestä nimittää tasavallan presidentti neljäksi vuodeksi. Heillä on toimikautenaan sama virassapysymisoikeus kuin tuomarilla. Jos joku heistä toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi ajaksi.

14§

Markkinatuomioistuimessa todistajana tai asiantuntijana kuullulle suoritetaan tämän lain 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa valtion varoista korvausta sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) on säädetty.


15§

Tämän lain 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan markkinatuomioistuimessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982. Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen markkinatuomioistuimessa vireille tuleviin asioihin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviini toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Hallituksen esitys 13/82
Talousvaliok. miet. 1/82
Suuren valiok. miet. 42/82

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.