361/1982

Annettu Helsingissä 14. päivänä toukokuuta 1982

Asetus kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annetun lain (360/82) 7 §:n nojalla:

Kansainvälisten sopimusten ja niihin liittyvien tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla antamien Suomen valtiota sitovien päätösten ja määräysten julkaisemisessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen (696/80) 3-7 §:ssä on säädetty.

Milloin kansainvälistä sopimusta tai 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä tai määräystä ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa suomen ja ruotsin kielellä taikka milloin mainitunlaisesta sopimuksesta, päätöksestä tai määräyksestä on julkaistu vain tiedonanto tai ulkoasiainministeriön ilmoitus, on tietojen antaminen sopimuksen, päätöksen tai määräyksen sisällöstä sen virkamiehen velvollisuutena, jolle kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain (360/82) 2 ja 5 §:ssä tarkoitettu viranomainen on tämän tehtävän uskonut.

Milloin sopimuksesta, päätöksestä tai määräyksestä ei ole julkaistu edes tiedonantoa tai ulkoasiainministeriön ilmoitusta, on tietojen antaminen asianomaisen viranomaisen ja tämän määräämän virkamiehen tehtävänä.

Ulkoasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 14. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.