314/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Laki verotuslain 68 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 68 a §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (547/ 67), näin kuuluvaksi:

68a§

Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan vahvistettava metsätalouden ja porotalouden tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeaksi ja yhdenmukaiseksi.

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista kulumassa olevalta verovuodelta toimitettavaa metsätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten. Paliskuntain yhdistyksen on ennen marraskuun 30 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista porotaloudesta saatujen tulojen verotusta varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 10/82
Valtiovarainvaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 29/82

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.