291/1982

Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) uusi näin kuuluva 97 a §:

97a§

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (532/81) tarkoitetulla kehitysalueella, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeistä 24 päivänä syyskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (653/81), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta ja kehitysalueella sijaitsevassa kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskevasta luovutuskirjasta suoritetun leimaveron maksaa lääninverovirasto hakemuksesta takaisin, jos luovutus on tapahtunut vuosina 1982-1989 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa (290/82) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä tai laitoksen taikka yrityksen laajentamista varten. Jos uuden rakennuksen huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten tai yritysten hallinnassa, palautetaan edellä mainitusta luovutuskirjasta suoritettu leimavero myös tuloja varallisuusverolain 6 §:n 9 kohdassa tarkoitetulle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tämän hakemuksesta.

Leimavero palautetaan kuitenkin vain siltä osin kauppahintaa, kuin se asianomaisen verotoimiston antaman todistuksen mukaan kohdistuu tuotannollisen toiminnan tai matkailuyritystoiminnan kannalta tarpeellisiin rakennuksiin ja niiden tonttimaahan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa siitä, kun leimavero on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

Hallituksen esitys 78/81
Valtiovarainvaliok. miet. 5/82
Suuren valiok. miet. 10/82

Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.