1027/1981

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Laki tapaturmavakuutuslain 2 ja 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 2 §:ään uusi 2 momentti ja 28 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi,

sellaisena kuin mainitut pykälät ovat 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (526/81), seuraavasti:


Maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissaolosuhteissa sattuneeseen tapaturmaan tämänlain säännöksiä sovelletaan siten ja siinä laajuudessa kuin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa (1026/81) on säädetty.

28§

Jos työntekijä on samanaikaisesti ollut työsuhteessa ja toiminut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 3 §:ssä tarkoitettuna maa.talousyrittäjänä, hänen vuosityöansionsa lasketaan sen lisäksi, mitä 1-4 momentissa on säädetty, ottamalla huomioon yrittäjätoiminnastasaatu ansio mainitun lain 11 §:ssä ja 12 §:n1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 128/81
Sosiaalivaliok. miet. 31/81
Suuren valiok. miet. 177/81

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.