974/1981

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), näin kuuluvaksi:


Laki on sama, milloin korvausta on tuomittu valtiolle, Suomen pankille, postipankille tai kansaneläkelaitokselle rikosasiassa tai valtiolle muussa asiassa, jossa virallinen syyttäjä on virkansa puolesta esiintynyt, taikka milloin korvausta on tuomittu todistajan tai asiantuntijan kuulemista, maksutonta oikeudenkäyntiä tai henkilön oikeuteen tuomista koskevien taikka vastaavien, valtion varoista suoritettujen kustannusten korvaamista tarkoittavien säännösten nojalla. Samoin peritään tämän lain mukaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) mukainen, valtion takautumisoikeuteen perustuva korvaus vahingosta vastuussa olevalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 212/81
Toisen lakivaliok. miet. 5/81
Suuren valiok. miet. 208/51

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.