972/1981

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/70) 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 11 § näin kuuluviksi:


Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadittaessa selvittämään henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. Kuljettajan on myös pysäytettävä ajoneuvo pysäköinninvalvojan tai hänen apulaisensa antamasta merkistä sekä noudatettava tämän pysäköinninvalvontatehtävässä antamaa muuta merkkiä tai kehotusta. Pysäköinninvalvonnassa käytettyyn ajoneuvoon sovelletaan, mitä tieliikennelain (267/81) 48 §:n 4 momentissa säädetään ajoneuvosta, jota käytetään liikennevalvonnassa.

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta kolmekymmentä markkaa, kuitenkin niin, että sisäasiainministeriöllä on valta, milloin liikenteellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa maksun määrä enintään sadaksi markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta.


11§

Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen on rauennut, jollei maksumääräystä ole annettu tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen tekopäivästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 211/81
Liikennevaliok. miet. 2/81
Suuren valiok. miet. 172/81

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.