971/1981

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981

Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 7 a §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (106/79), uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3–5 momentti siirtyvät 4–6 momentiksi, seuraavasti:

7 a §

Vakuutusoikeuden päätöksistä tehdyt valitukset voidaan käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisessä jaostossa. Asia on kuitenkin siirrettävä täysilukuisen jaoston ratkaistavaksi, jolleivät jaoston jäsenet esittelyn jälkeen ole ratkaisusta yksimieliset.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta niihin tapaturmavakuutusasioihin, joissa vakuutuslaitoksen päätös on annettu 31 päivän joulukuuta 1981 jälkeen.

Hallituksen esitys 224/81
Lakivaliok. miet. 10/81
Suuren valiok. miet. 179/81

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.