875/1981

Annettu Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1981

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 73 annetun lain (36/73) 5 §:ään uusi 3 momentti ja 11 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:


Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta perhepäiväkotiin kunnan järjestäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.

11§

Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 196/81
Sosiaalivaliok. miet. 26/81
Suuren valiok. miet. 154/81

Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.