835/1981

Annettu Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/79) 28 ja 29 § näin kuuluviksi:

28§

Rekisteriviranomaisen on toimitettava säädettyä maksua vastaan mikrofilmijäljennökset kaupparekisteristä ja siihen myöhemmin tehtävistä merkinnöistä sekä 6 §:n 1 momentissa mainitusta hakemistosta jokaiselle paikallisviranomaiselle. Ilmoituksen tultua merkityksi rekisteriin rekisteriviranomaisen on lähetettävä ilmoituksen kaksoiskappale liitteineen sille paikallisviranomaiselle, jonka toimialueeseen kuuluvasta kunnasta johdetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön taikka ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toimintaa tai jonka toimialueeseen kuuluva kunta on muun elinkeinonharjoittajan kotikunta. Ilmoitusten kaksoiskappaleista liitteineen muodostetaan paikallisviranomaisen luona säilytettävä asiakirjavihko.

29§

Rekisteriviranomainen ja paikallisviranomaiset antavat säädettyä maksua vastaan otteita kaupparekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä, hallussaan olevista asiakirjoista.


Tämä asetus tulee voimaan i päivänä maaliskuuta 1982.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.