825/1981

Annettu Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 1 §:n 2 momentti, 4 § ja 6 § 2 momentti,

näistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (884/76), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:


Mitä tässä asetuksessa säädetään raha-automaatista, sovelletaan myös arpajaislain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin peleihin.

Arpajaislain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhdistyksenä, jolle voidaan antaa lupa 1 momentissa mainittujen peliautomaattien, muiden pelilaitteiden, pelien sekä ajanvieteautomaattien pitämiseen maksua vastaan käytettävänä, on Raha-automaattiyhdistys, jonka ruotsinkielinen nimi on Penningautomatföreningen.

Sisäasiainministeriö vahvistaa tässä asetuksessa tarkoitettujen raha-automaattien, muiden pelilaitteiden sekä pelien pelipanosten ja kerralla saatavien voittojen enimmäismäärät.


Sisäasiainministeriön suostumuksella yhdistys saa harjoittaa 1 momentin mukaista toimintaa muunkinlaisilla automaateilla, pelilaitteilla ja peleillä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.