801/1981

Annettu Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 9 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (840/80), näin kuuluvaksi:

9a§

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös vuonna 1927 tai sitä ennen syntyneellä edunsaajalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Hallituksen esitys 156/81
Sosiaalivaliok. miet. 17/81
Suuren valiok. miet. 98/81

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.