794/1981

Annettu Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Laki maatilatalouden tuloverolain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 10 §:n 3 momentti ja

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:


Jos 1 momentissa tarkoitettujen menojen maksuksi on annettu vekseli, luetaan vekselin osoittama rahamäärä menoksi sinä vuonna, jona verovelvollinen on vekselin hyväksynyt.

10§

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 10 prosenttia menojäännöksestä, kuitenkin niin, että salaojien poiston suuruus saa olla enintään 20 prosenttia menojäännöksestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen salaojien poistoihin sovelletaan kuitenkin 10 §:n 3 momenttia aikaisemmassa muodossaan.

Hallituksen esitys 132/81
Valtiovarainvaliok. miet. 60/81
Suuren valiok. miet. 119/81

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.