793/1981

Annettu Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Laki lapsen elatuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen elatuksesta 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun lain (704/75) 11 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

11§

Vahvistetun elatusavun määrää ja sen suorittamistapaa voidaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla, mikäli niissä olosuhteissa, jotka 1- 3 §:n mukaan on otettava huomioon elatusapua vahvistettaessa, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, eitä elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena. Elatusavun muuttamista harkittaessa vahvistetun elatusavun määrä otettava huomioon sellaisena kuin se on eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (660/66) mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Tätä lakia on sovellettava myös silloin, kun elatusapu on vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Tämän lain säännöksiä on sovellettava lain voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä olevaan vahvistetun elatusavun muuttamista koskevaan asiaan. Milloin asia on lain voimaan tullessa muutoksenhaun johdosta vireillä ylemmässä tuomioistuimessa, on asianosaisille varattava tilaisuus lisäselvityksen antamiseen, jos sen harkitaan olevan aiheellista.

Hallituksen esitys 110/81
Lakivaliok. miet. 7/81
Suuren valiok. miet. 100/81

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.