741/1981

Laki verotuslain 108 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 108 §, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä helmikuuta 1976 ja 28 päivänä marraskuuta 1980 annetuilla laeilla (155/76 ja 768/80), näin kuuluvaksi:

108§

Jos verovelvolliselta on pidätetty tai hänelle on ennakkona maksuunpantu enemmän kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suorittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on käytettävä, liikaa pidätetty tai maksuunpantu ennakko palautetaan (ennakonpalautus).

Jos maksuunpantua ennakkoa ei ole suoritettu, käytetään ennakonpalautusta maksamatta olevan määriä lyhentämiseen. Ennen lyhentämistä kuitataan ennakonpalautuksesta ennakon lyhennettävälle osalle laskettu, veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa tarkoitettu viivästyskorko siten, kuin veronkantolaissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1981.

Hallituksen esitys 150/81
Valtiovarainvaliok. miet. 53/81
Suuren valiok. miet. 94/81

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.