704/1981

Annettu Helsingissä 16. päivänä lokakuuta 1981

Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 8 §, 9 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 27 §, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa (861/75), näin kuuluviksi:

Valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 20 markkaa hehtaarilta laskettuna valtausalueen valtauskirjaan merkityn suuruuden mukaan.

Valtaajan maanomistajalle suoritettava vuotuinen valtauskorvaus on 40 markkaa hehtaarilta laskettuna alueen valtauskirjaan merkityn pinta-alan mukaan.


19§

Kaivosoikeuden haltijan maanomistajalle suoritettavan vuotuisen kaivospiirimaksun suuruus on 80 markkaa hehtaarilta. Kaivospiirimaksu suoritetaan myös apualueelta.


27§

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneisiin oikeussuhteisiin on kaivoslain 73 §:ssä säädetyin edellytyksin sovellettava kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen (276/43) ja kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (619/50) säännöksiä. Kaivospiiristä suoritettava alkuperäinen vuotuinen puolustusmaksu on kuitenkin 100 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 16. päivänä lokakuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.