434/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Laki verotuslain 121 ja 123 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 123 § ja

lisätään lain 121 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

121§

Jos 1 momentissa mainittu rikos veron määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on vähäinen, voi veroviranomaisen, ottaen huomioon myös mahdollisesti määrätyn veronkorotuksen, olla ryhtymättä toimenpiteisiin rikkoneen saattamiseksi syytteeseen.

123§

Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 45 §:n 1 momentin 2-8 kohdassa tai 46 tai 47 §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava sakkoon. Sen ohessa syyllinen voidaan saattaa täyttämään velvollisuutensa niin kuin 142 §:ssä säädetään.

Jos 1 momentissa mainittu rikkomus olosuhteet huomioon ottaen on vähäinen, voi veroviranomainen olla ryhtymättä toimenpiteisiin rikkoneen saattamiseksi syytteeseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981.

Hallituksen esitys 229/80
Lakivaliok. miet. 4/81
Suuren valiok. miet. 34/81

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.