385/1981

Annettu Helsingissä 5. päivänä kesäkuuta 1981

Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 24 § ja 25 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 24 § 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1077/79) ja 25 §:n 3 momentti 21 päivänä helmikuuta 1977 annetussa laissa (592/77), sekä lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

14§

Rangaistusmääräysmenettelyssä maksettavaksi määrättyä saamista perittäessä saa maksualkaa kuitenkin myöntää vain ulosottomies 13 §:n mukaisesti.

24§

Milloin rahamäärä, joka on suoritettu tai peritty sakon tai saamisen maksamiseksi, kokonaan tai osaksi on maksettava takaisin ylemmän tuomioistuimen lainvoiman saaneen päätöksen johdosta tai muusta syystä, on rahamäärän vastaan ottaneen viranomaisen palautettava rahamäärä sekä maksettava se korkoa kuusi prosenttia vuodessa suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei palautusta tai korkoa makseta, jos sen määrä on tiettyä markkamäärää pienempi. Palautettava rahamäärä ja korko saadaan kuitata täytäntöön pantavana olevan muun sakon tai saamisen suoritukseksi.

25§

Lääninhallitukselle 6 §:n 1 momentin sekä 20 ja 20 a §:n mukaan kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella siirtää oikeusministeriölle.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1981.

Hallituksen esitys 55/81
Lakivaliok. miet. 6/81
Suuren valiok. miet. 36/81

Helsingissä 5. päivänä kesäkuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.