227/1981

Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1981

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion työntekijäin vuosilomista 20 päivänä huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (284/78) 2 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 5 §:n 2 ja 4 momentin, näistä 2 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 5 §:n 4 momentin sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä toukokuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (348/80) ja

lisännyt 4 §:n 1 momenttiin uudet 3 h ja 4 kohdat ja päätökseen uuden 4 a §:n seuraavasti:

Vuosiloman pituus

Valtioon työsopimussuhteessa oleva työntekijä ja toimihenkilö saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta

a) jos hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään

- viisi vuotta vuonna 1981,

- kolme vuotta vuonna 1982 ja

- kaksi vuotta vuonna 1983; kuitenkin siten, että edellä mainituissa ajoissa tulee kunkin lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi, ja

b) jos hänellä on vuonna 1984 ja sitä seuraavina vuosina lomakautta edeltäviä lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi, ja


Vuosilomaan oikeuttava palvelus

Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon


3) aika, jonka asianomainen on päätoimisena ollut


h) muissa pohjoismaissa valtion tai kunnan palveluksessa työtään vastaavissa tehtävissä,

4) aika, jonka puhelinliikenteen automatisoinnin vuoksi irtisanottu työntekijä tai toimihenkilö on ollut uudelleensijoittamisen edellytyksenä olevalla työllisyyskurssilla edellyttäen, että hän on palannut välittömästi sen jälkeen valtion palvelukseen.


Lomakausi
4a§

Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana lomakautena, joka on kesäkuun 1 päivän ja syyskuun 30 päivän välinen aika, nämä päivät mukaan luettuna.

Talvilomanpidennys

Mikäli 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna aikana kuin 4 a §:ssä tarkoitettuna lomakautena, mutta viimeistään ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua, myönnetään loma tältä osin pidennettynä puolella, kuitenkin siten että pidennys 2 kohdan mukaan määräytyvässä vuosilomassa voi olla enintään kuusi arkipäivää.


Mikäli 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään 30 arkipäivää lomakautena myönnetään loma yhdeksällä arkipäivällä pidennettynä sellaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla mainitun kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta, mutta kuitenkin vähintään seitsemältä lomanmääräytymiskuukaudelta, myönnetään loma viidellä arkipäivällä pidennettynä, jos vuosilomasta pidetään enintään kolmeneljäsosaa lomakautena.Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1981 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1981

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Nuorempi hallitussihteeri
Aili Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.