205/1981

Annettu Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1981

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain 1 § sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (433/78), näin kuuluvaksi:

Suomen kalastusvyöhyke käsittää valtakunnan aluevesiin välittömästi liittyvän aavan meren osan, joka ulottuu:

1) Pohjanlahdella Suomen ja Ruotsin välillä 29 päivänä syyskuuta 1972 mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuksen (SopS 7/73) 2 ja 3 artiklassa valtioiden väliseksi mannermaajalustan rajaksi määrättyyn viivaan, joka muodostuu sanotuissa artikloissa mainittujen pisteiden 1- 8 välisistä suorista ja jatkuu pisteestä 8 suorana pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 60°36,6'P ja 19°13,0'I; sekä

2) Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 25 päivänä helmikuuta 1980 Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa tehdyn sopimuksen (SopS 43/80) 1 ja 2 artiklassa valtioiden lainkäyttövallan rajalinjaksi kalastuksen alalla määrättyyn viivaan.

Suomen kalastusvyöhyke ulottuu muilla kuin 1 momentissa mainituilla merialueilla viivaan, joka kulkee:

1) Pohjanlahdella 1 momentin 1 kohdassa viimeksi mainitusta pisteestä Suomen aluemeren ulkorajasta kahdeksan meripeninkulman etäisyydellä olevana viivana pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 60°34,5'P ja 19°07,1'I;

2) siitä edelleen Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisosassa niiden perusviivojen välisenä keskiviivana, joista Suomen ja Ruotsin aluemerien leveys lasketaan, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°28,6'P ja 19°57,5'I;

3) siitä edelleen Bogskärin alueella kaariviivana, joka on yhdeksän meripeninkulman etäisyydellä Suomen aluemeren ulkorajasta Bogskärin ympärillä, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°18,2'P ja 20°23,8'I; sekä

4) siitä edelleen Bogskäristä etelään ja kaakkoon olevilla alueilla suorina niiden pisteiden kautta, joiden koordinaatit ovat 59°01,2'P ja 20°40,2'I sekä 59°07,9'P ja 20°54,5'I, 1 momentin 2 kohdassa mainitun viivan läntisimpään pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°11,5'P ja 21°11,3'I.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981.

Niiden Itämeren valtioiden kalastusaluksilla, jotka perinteellisesti ovat harjoittaneet kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeeseen tämän lain mukaan liitettävillä merialueilla, on 31 päivään joulukuuta 1981 saakka oikeus tähän kalastukseen sellaisena, kuin sitä on harjoitettu ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 213/80
Ulkoasiainvaliok. miet. 1/81
Suuren valiok. miet. 1/81

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Veikko Saarto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.