183/1981

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1981

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 32 §:n nojalla korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan päättänyt

muuttaa 22 päivänä tammikuuta 1979 vahvistetun työjärjestyksensä (86/79) 14 §:n, 16 §:n 3 momentin ja 26 §:n sekä

lisätä työjärjestyksen 16 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

14 §

Asian tultua ratkaistuksi esittelijä valmistaa luonnoksen istunnossa tehdyn päätöksen taltioksi. Asian ratkaisupäivä merkitään taltion luonnokseen ja taltioon.

Päätös annetaan päivättynä sille päivälle, josta alkaen toimituskirja on asianosaisen saatavissa.

16 §

Kun taltio on allekirjoitettu, asiakirjat on viivytyksettä toimitettava kirjaamoon päätöksen päiväämistä, toimituskirjan asianomaiselle toimittamista sekä taltion ja asiakirjojen arkistointia varten.

Taltiot merkitään toimitusluetteloon ja säilytetään numerojärjestyksessä vuosittain taltiokirjaksi sidottuna.

26 §

Lähettäjän tehtävänä on:

1. lainkäyttöasioissa huolehtia toimitusluettelon pitämisestä sekä päivityksen ja talionumeron merkitsemisestä taltion luonnokseen, taltioon, toimituskirjoihin ja niiden jäljennöksiin sekä toimitusluetteloon ja diaariin,

2. lähettää korkeimman hallinto-oikeuden kirjeet,

3. säilyttää taltiot ja niiden luonnokset, kirjejäljennökset sekä diaarit siihen saakka kunnes ne toimitetaan arkistoitavaksi,

4. huolehtia jäljennösten oikeaksi todistamisesta ja antamisesta, ja

5. hoitaa muut hänelle annetut tehtävät.


Työjärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1981 ja sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen ratkaistuissa asioissa.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1981

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
Aarne Nuorvala

Kansliapäällikkö
Olli Rikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.