90/1981

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1981

Asetus veronkantoasetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 13 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa asetuksessa (748/80), uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §

Metsänhoitomaksua koskevissa veronkantolain 18 ja 18 a §:ssä tarkoitetuissa oikaisu- ja lopputilityksissä suoritettavia tai takaisin perittäviä määriä korotetaan seuraavasti:

Tilitys Korotusprosentti
Ensimmäinen oikaisutilitys 1,9
Toinen oikaisutilitys 10,5
Kolmas oikaisutilitys 22,6
Neljäs oikaisutilitys 34,6
Viides oikaisutilitys 46,6
Lopputilitys 63,7

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 1981.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.