68/1981

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1981

Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeistä 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun asetuksen (618/66) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Ennen tammikuun 1 päivää 1967 kulunut aika, jonka edunsaaja on ollut sota tilan aikana sotapalveluksessa, sekä aika, minkä hän 21 vuotta täytettyään vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti on ollut 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa, luetaan eläkeajaksi siltä osin kuin sitä ei ole luettava hyväksi muuta eläkettä varten,

a) kokonaan, jos eläke myönnetään valtion eläkelain 10 §:n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan; ja

b) puoleksi heinäkuun 1 päivään 1962 ja siitä lukien kokonaan, jos eläke myönnetään valtion eläkelain 10 §:n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan ja jos edunsaaja heinäkuun 8 päivänä 1961 tai sen jälkeen on ollut sellaisessa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa, joka on jatkunut yhdenjaksoisena vähintään 4 kuukautta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.