847/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain 12 §, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1970 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (847/70 ja 977/79), näin kuuluvaksi:

12§

Sen työn arvo, jonka maatilataloutta harjoittava varsinainen yrittäjä tai hänen puolisonsa, tällaisen verovelvollisen kotona oleva lapsi tai muu perheenjäsen, joka ennen verovuotta on täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai yhtymän osakas taikka hänen perheenjäsenensä. ovat verovuonna tehneet valmistaessaan tai kuljettaessaan puutavaraa maatilan metsästä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä hankintatyö), arvioidaan rahana siihen määrään, joka siitä työstä olisi palkatulle henkilölle suoritettava. Hankintatyön arvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi kuitenkin vain siltä osin kuin edellä tarkoitettujen henkilöiden valmistaman tai kuljettaman puun määrä yhteensä ylittää 150 kuutiometriä.

Verovelvollisen varsinaisen yrittäjän ja hänen puolisonsa sekä sen kuolinpesän tai yhtymän osakkaan taikka hänen perheenjäsenensä hankintatyön arvo, jonka hankintatyön arvo on muiden työn arvoa suurempi, on maatilatalouden tuloa. Muiden edellä 1 momentissa mainittujen henkilöiden työn arvo on asianomaisen omaa veronalaista tuloa.

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia määräyksiä niistä perusteista, joiden mukaan edellä tarkoitettu tulo on arvioitava.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1981 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.