796/1980

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain 3 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1005/79), näin kuuluvaksi:


Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan potilaalta periä eräistä lääkintölaitoksen maksujen, korvausten ja palkkioiden yleisistä perusteista annetun lain (547/60) 1 ja 4 §:ssä tarkoitettuja maksuja ja korvauksia sen mukaan kuin siitä asetuksella säädetään. Sama koskee mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettuja tapaturmavakuutuksia myöntäviltä yhteisöiltä perittäviä maksuja ja korvauksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.