782/1980

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Asetus puolustusvoimien virka-avusta poliisille.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään puolustusvoimien virka-avusta poliisille 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (781/80) 10 §:n nojalla:

Virka-apua pyydettäessä on ilmoitettava:

1) mihin tehtävään ja mille paikkakunnalle virka-apua tarvitaan;

2) virka-aputehtävään tarvittavan henkilöstön arvioitu määrä sekä tehtävän täyttämisen arvioitu kestoaika;

3) tehtävässä tarvittava varustus ja mahdollinen erikoisvälineistö sekä

4) muut tehtävän täyttämiseksi tarpeelliset tiedot.

Virka-apupyyntö saadaan esittää suullisesti, puhelimitse tai muuta viestintävälinettä käyttäen taikka kirjallisesti. Muu kuin kirjallisesti esitetty virka-apupyyntö on viipymättä varmennettava kirjallisesti.

Sisäasiainministeriö antaa puolustusministeriötä kuultuaan tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.