760./1980

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1980.

Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren 1 luvun 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä kesäkuuta 1951 ja 2 päivänä toukokuuta 1972 annetuilla laeilla (351/51 ja 323/72), näin kuuluvaksi:

3§.

Julkisia kaupanvahvistajia ovat:

1) virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, julkinen notaari, kaupunginvouti, kaupunginviskaali, maanmittaustoimiston piiri-insinööri, apulaispiiri-insinööri, maanmittausinsinööri ja ylimaarainen maanmittausinsinoori, maatalous toimiston maanmittausinsinööri ja ylimääräinen maanmittausirismoori, kiinteistöinsinööri, maakunnansyyttä ja ja maakunnanvouti sekä ulkomailla Suomen lähetystön virkamies ja Suomen konsuli riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee; ja

2) erityiset tuomioistuimen määraamat virkavas tuulia toimivat julkiset kaupanvahvistajat, joiden toimivalta käsittää tuomioistuimen tuomiopiirissä olevat kiinteistöt.

Julkisiksi kaupanvahvistajiksi tuomioistuin määrää tarpeellisen määrän tuomiopurissa asuvia rehellisiksi tunnettuja ja siihen tehtävään pystyviä henkilöitä, jotka suostuvat ottamaan tehtävän vastaan. Tuomioistuin voi peruuttaa määräyksen, jos se katsoo siihen olevan syyta. Edellä tarkoitettuihin päätöksiin ei saa hakea valittamalla muutosta. Tuomioistuimen määräämän julkisen kaupanvahvistajan toimivalta lakkaa ilman eri päätöstä kaupanvahvistajan täyttäessä kuusikymmentaseitsemän vuotta.


Tämä lald tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Mitä 3 §:n 2 momentissa on säädetty julkisen kaupanvahvistajan toimivallan lakkaamisesta ian perusteella, ei koske kaupanvahvistajaa, joka on määrätty kaupanvahvistajaksi ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.