752/1980

Annettu Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1980

Asetus kaivosasetuksen 21 §:n muuttamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 21 § näin kuuluvaksi:

21§

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää kaivoslautakuntaan puheenjohtajan ja enintään 13 muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa tulee olla kaivosteollisuuden, maanomistajien, teknillisen tarkastuslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten sekä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen edustajat, minkä lisäksi lautakunnassa tulee olla edustettuna geologian, vuoritekniikan ja oikeustieteen asiantuntemus. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lautakunnassa on yleisjaosto ja kaivosturvallisuusjaosto, joiden puheenjohtajat ja jäsenet kauppa- ja teollisuusministeriö määrää lautakunnan jäsenistä. Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yleisjaosto antaa lautakunnan puolesta kaivoslain 40 §:n 2 momentissa ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut lausunnot sekä käsittelee muut lautakunnalle kuuluvat valtaus- ja kaivosoikeuteen liittyvät asiat.

Kaivosturvallisuusjaosto käsittelee lautakunnan puolesta kaivosten turvallisuutta koskevia säädös- ja määräysehdotuksia sekä muita kaivosturvallisuuskysymyksiä.

Lautakunta ja jaosto kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1980.

Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J.Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.