748/1980

Annettu Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1980

Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 13-15 §, 16 §:n 1 momentti, 17 ja 20 § näin kuuluviksi:

13§

Veronkantolain 16 §:ssä tarkoitetussa maksuunpanotilityksessä suoritettaville tai perittäville määrille lasketaan kertakaikkinen 17 prosentin korotus.

Veronkantolain 18 ja 18 a §:ssä tarkoitetuista oikaisu- ja lopputilityksissä suoritettavia tai takaisin perittäviä määriä korotetaan seuraavasti:

Tilitys Korotusprosentti
Ensimmäinen oikaisutilitys 4 %
Toinen oikaisutilitys 12,6%
Kolmas oikaisutilitys 24,4%
Neljäs oikaisutilitys 36,1%
Viides oikaisutilitys 47,7%
Lopputilitys 64,2%
14§

Veronkantolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulle veronsaajalta vähennettävälle määrälle peritään 12 prosentin vuotuinen korko.

Veronkantolain 21 §:ssä tarkoitetuille lykätyille takaisin perittäville määrille peritään lykkäysajalta 12 prosentin vuotuinen korko.

15§

Veronkantolain 18 a §:ssä tarkoitettu loppu tilitys tehdään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Samassa pykälässä tarkoitetut ennakonpidätysten jälkitilitys ja jälkitilitys tehdään vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

16§

Veronkantolain 13 §:ssä, 15-18 §:ssä ja 18 a §:n 1-3 momenteissa tarkoitetut tilitykset tekee ja maksattaa Uudenmnaan lääninverovirasto.


17§

Lopputilityksen yhteydessä selvitetään veronsaajittain 7 §:n mukaan tileistä poistetut veronsaajan hyväksi kertymättä jääneet verot. Selvityksen tekee verojen perinnästä huolehtinut lääninverovirasto.

20§

Milloin kuittaus tapahtuu veronkantolain 9 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti, on siitä ilmoitettava verovelvolliselle verotuslain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiedoksiannon yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 1980.

Asetuksen 13 §:ssä tarkoitettuja korotuksia maksetaan tai peritään ensimmäisen kerran verovuoden 1979 veroja ja maksuja koskevien tilitysten yhteydessä.

Asetuksen 14 §:ssä tarkoitettuja korkoprosentteja sovelletaan veronkantolain muuttamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (526/80) voimaantulon jälkeen veronsaajilta vähennettyihin ja veronsaajilta lykättyinä takaisin perittyihin määriin.

Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.