552/1980

Annettu Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1980

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kiinteistönkaupoista pidetään kauppahintarekisteriä ja julkaistaan siihen perustuvaa kauppahintatilastoa siten kuin tässä laissa säädetään.

Kauppahintarekisterin ja kauppahintatilaston tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, verotuksessa, luotonannossa sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.

Kauppahintarekisterin pitäminen ja kauppahintatilaston julkaiseminen on maanmittaushallinnon asia.

Kiinteistönkaupalla tarkoitetaan tässä laissa kiinteistön tai sen osan taikka määräalan vastikkeellista saantoa pakkohuutokauppasaantoa lukuun ottamatta.

Kauppahintarekisteriin otetaan sellaisia tietoja luovutuksen kohteesta, kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä luovuttajasta ja luovutuksensaajasta, kuin on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Julkisen kaupanvahvistajan velvollisuudesta ilmoittaa vahvistamastaan kiinteistönkaupasta sekä maatalouspiirin maataloustoimiston ja maatilahallituksen velvollisuudesta ilmoittaa maatilalain (188/77) 43 ja 44 §:ssä tarkoitetuista kiinteän omaisuuden kaupoista asianomaiselle kauppahintarekisterin pitäjälle säädetään asetuksella.

Valtion viranomaisten ja kuntien on lisäksi pyydettäessä annettava 3 §:ssä tarkoitettuja tietoja kauppahintarekisterin pitäjälle. Tiedot on annettava korvauksetta.

Kauppahintarekisteri on julkinen. Siitä on pyydettäessä annettava otteita ja muita tietoja. Automaattiseen tietojenkäsittelyyn sellaisenaan soveltuvaa tiedostoa tai muuta laajaa tietoaineistoa ei saa luovuttaa, jollei tietojen pyytäjä luotettavasti selvitä hyväksyttävää tarkoitusta, johon tietoja käytetään.

Maanmittaushallituksen tehtävänä on määräajoin laatia ja julkaista tarpeellisiksi katsomiaan rekisteriin perustuvia kauppahintatilastoja.

Kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista tiedoista perittävistä maksuista säädetään asetuksella noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty. Kunnalta perittävä maksu säädetään kuitenkin siten, että se vastaa tietojen luovuttamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.