530/1980

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Maksuvapautusasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetun maksuvapautuslain (529/80) 3 §:n nojalla:

Vapautuksen tai helpotuksen saamista valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suorittamisessa tarkoittava hakemus on valtiokonttorille osoitettuna toimitettava sille virastolle tai laitokselle, joka valvoo valtion etua kyseisen maksun tai korvauksen suorittamisessa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys niistä seikoista, joilla hakemusta perustellaan, oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, joihin maksu- tai korvausvelvollisuus perustuu tai, jos korvausvelvollisuutta ei ole vahvistettu, selvitys vahingon suuruudesta, sekä tarvittaessa selvitys maksu- tai korvausvelvollisen taloudellisesta asemasta.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun viranomaisen on toimitettava hakemus liitteineen sekä oma lausuntonsa sen johdosta valtiokonttorille.

Erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitettu viranomainen voi tehdä esityksen vapautuksen tai helpotuksen myöntämisestä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1980.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.