529/1980

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Maksuvapautuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtiokonttori voi vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suorittamisesta osaksi tai kokonaan, jos vapautus ei loukkaa valtion etua taikka jos maksun tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Samoin edellytyksin valtiokonttori voi myöntää helpotusta maksun tai korvauksen suorittamisessa.

Valtiokonttori voi vapauttaa valtioon virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan tai asevelvollisena vakinaisessa väessä palvelevan henkilön osaksi tai kokonaan korvaamasta vahinkoa, jonka tämä on virassaan, toimessaan tai työssään, palvelusta suorittaessaan taikka palvelussuhteeseen muuten perustuvissa olosuhteissa aiheuttanut valtiolle. Vapautus voidaan myöntää, vaikka korvausvelvollisuutta ei ole vahvistettu, jos se viranomainen, joka valvoo valtion etua kyseisen korvauksen suorittamisessa, on selvittänyt vahingon suuruuden. Samoin edellytyksin valtiokonttori voi myöntää helpotusta korvauksen suorittamisessa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, ellei sitä erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1980 ja koskee myös maksu- ja korvausvelvollisuutta, joka on syntynyt sitä ennen.

Tällä lailla kumotaan valtiokonttorin oikeudesta myöntää helpotuksia ja vapautuksia valtiolle tulevien maksujen ja korvausten suorittamisesta 13 päivänä tammikuuta 1978 annettu laki (21/78).

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.