455/1980

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1980

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 4 §:n 3 momentti sekä

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:


Lisäomavastuu on 85 prosenttia siitä eläkkeensaajan vuositulon osasta, joka ylittää 13 250 markkaa tai, jos eläkkeensaaja on naimisissa, siitä puolisoiden vuositulon osasta, joka ylittää 21 200 markkaa.


Jos asumistuki alenisi, asumistuen määrää ei kuitenkaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarkisteta asumiskustannusten nousun perusteella, ellei myös vuositulossa ole tapahtunut huomattavaa muutosta.Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1980 lukien. Aikaisemmin myönnetyt asumistuet muutetaan tämän lain mukaisiksi 1 päivästä kesäkuuta 1980. Tällöin muun lain tai asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukainen eläke tai sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus otetaan huomioon siten kuin eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:ssä on säädetty. Jos asumistuen määrä kuitenkin alenisi, asumistuki maksetaan entisen suuruisena siihen saakka, kunnes asumistuki on eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n mukaan tarkistettava.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1978 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että niitä muutetaan samanaikaisesti ja samassa suhteessa kuin kansaneläkkeitä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (348/56) nojalla muutetaan.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.