396./1980

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1980.

Laki oikeudenkäymiskaaren 2 ja 4 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaises

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 4 luku, sellaisena kuin se on 7 päivana heinäkuuta 1970 annetussa laissa (459/70), ja

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 2 luku, sellaisena kuin se on edellä mainitussa laissa, näin kuuluvaksi:

2 luku.

Kihlakunnanoikeudesta.

1 §.

Kihlakunnanoikeuden tuomiopiiri on käräjäkunta. Yksi tai useampi käräjäkunta muodostaa tuomiokunnan.

2 §.

Kihlakunnanoikeudessa on pidettävä istuntoja säännöllisin väliajoin niin usein kuin käsi teltävät asiat vaativat. Kesä-, heinä- ja elokuussa istuntoja saadaan pitää harvemmin kuin muuna aikana vuodesta.

Kihiakunnanoikeudessa saadaan pitää samanaikaisesti useampia istuntoja.

3 §.

Kihlakunnantuomari määrää kihlakunnanoikeuden vakinaiset istuntopäivät kalenterivuodeksi kerrallaan. Niistä on ilmoitettava hovioikeudelle edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessa.

4 §.

Vakinaisista istuntopäivistä on ilmoitettava tuomiokunnan kanslian, käräjähuoneiston ja käräjäkuntaan kuuluvien kuntien ilmoitustauluilla. Hovioikeuden on julkaistava ilmoitus kalenterivuoden vakinaisista istuntopäivistä virallisessa lehdessä edellisen vuoden marraskuun aikana.

5 §.

Kihlakunnantuomari voi tarvittaessa määrätä pidettäviksi ylimääräisiä istuntoja ja erityisestä syystä peruuttaa vakinaisen istunnon. Istunnon on ilmoitettava käräjähuoneiston ilmoitustaululla.

6 §.

Kihlakunnanoikeuden istunto aloitetaan kello 9, jollei erityisten syiden vuoksi toisin määratä. Istuntoa ei saa ilman erityistä aihetta jatkaa kello 19 jälkeen.

7 §.

Kihlakunnanoikeudessa on pidettävä tuomiokirjaa ja muita pöytäkirjoja niin kuin niista on erikseen säädetty. Tuomiokirjan ja muut pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Mitä muualla laissa on säädetty varsinaisista käräjistä tai niiden yleisista istunnoista, koskee tämän lain voimaan tultua kihlakunnanoikeuden vakinaisia istuntopäiviä. Vastaavasti mitä välikäräjistä on säädetty, koskee 5 §:ssä tarkoitettua istuntoa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päiväna toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.