389/1980

Annettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 1980

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 4 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (931/79), sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

Jos tuomittu on asian takia vangittuna, lääninhallituksen on heti lähetettävä täytäntöönpanokirja sen rangaistuslaitoksen johtajalle, jossa tuomittua pidetään vangittuna. Muussa tapauksessa lääninhallituksen on, hankittuaan selvityksen tuomion lainvoimaisuudesta, lähetettävä täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle. Maistraatti voi siirtää täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudin suoritettavaksi. Jos tuomittu on rangaistuslaitoksessa suorittamassa muuta rangaistusta tai vangittuna muun asian vuoksi, saadaan täytäntöönpanokirja lähettää asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle.

19 a§

Mitä 4 sekä 8-13 §:ssä on maistraatista ja nimismiehestä säädetty, sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa maakunnanvoutiin.

Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.