342/1980

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Laki opintovapaalain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 6 §:n 1 momentti sekä 13 § näin kuuluviksi:

2 §.

Opintovapaaksi ei lueta aikaa, jonka kuluessa työntekijä työnantajan määräyksenä opiskelee tai saa koulutusta, taikka jonka osalta työehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuksin on sovittu siitä, että koulutus tai opiskelu rinnastetaan työssäoloon tahi jonka kuluessa työntekijä osallistuu ammattinsa edellyttämään lakisääteiseen koulutukseen, ellei työntekijä tähän kirjallisesti suostu.


5 §.

Opintovapaan myöntämisperusteena oleva opetus tai koulutus voi olla:


2) valtion viranomaisen valvomassa ammatillisessa oppilaitoksessa, kansanopistossa, kurssi- tai koulutuskeskuksessa, kesäyliopistossa tahi korkeakoulussa järjestettyyn ammatilliseen opetukseen ja täydennyskoulutukseen osallistumista; sekä

3) ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista siten kuin valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovitaan


6 §.

Opintovapaan aika katsotaan palvelussuhteen perusteella määräytyviä, muita kuin lakisääteisiä, taloudellisia etuuksia määrättäessä työssäoloajan veroiseksi siltä osin, kuin siltä on työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin sovittu.


13 §.

Tämän lain 4–10 §:n säännöksistä voidaan työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin poiketa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1980.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.