Säädökset alkuperäisinä: 1980

1085/1980
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta.
1038/1980
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta.
1037/1980
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.
1031/1980
Öljyvahinkovastuuasetus
1028/1980
Väylämaksulaki
1027/1980
Laki asevelvollisuuslain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
991/1980
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
980/1980
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
973/1980
Laki sotilasvammalain 18 ja 43 a §:n muuttamisesta
972/1980
Laki sotilasvammalain 14 ja 18 §:n muuttamisesta
970/1980
Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
969/1980
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
956/1980
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
952/1980
Laki kehitysvammaisten erikoishuollosta annetun lain muuttamisesta
930/1980
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
920/1980
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
904/1980
Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta.
897/1980
Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta.
867/1980
Laki asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta.
866/1980
Laki asumistukilain muuttamisesta.
861/1980
Laki osuuskuntalain muuttamisesta.
852/1980
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta.
851/1980
Laki leimaverolain muuttamisesta.
847/1980
Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta.
846/1980
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta.
842/1980
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta.
840/1980
Laki valtioneläkelain 9 a §:n muuttamisesta.
833/1980
Laki kansaneläkelain 60 §:n muuttamisesta.
832/1980
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta.
796/1980
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
795/1980
Yhteismerkkilaki
794/1980
Laki valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta.
784/1980
Asetus eräistä sotilas- ja siviiliviranomaisten välisistä suhteista rauhan aikana annetun asetuksen 7 §:n 1 momentm kumoamisesta.
783/1980
Laki asevelvollisuuslain 47 §:n muuttamisesta.
782/1980
Asetus puolustusvoimien virka-avusta poliisille.
781/1980
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille.
774/1980
Vapaakappaleasetus
768/1980
Laki verotuslain muuttamisesta.
760./1980
Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta.
752/1980
Asetus kaivosasetuksen 21 §:n muuttamisesta.
748/1980
Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta.
696/1980
Asetus Suomen säädöskokoelmasta
690/1980
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
687/1980
Asetus rakennusasetuksen 51 ja 122 §:n muuttamisesta
677/1980
Asetus ulosottoasetuksen 13 §:n muuttamisesta.
669/1980
Patenttiasetus
627/1980
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
623/1980
Bingoasetus
618/1980
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
610/1980
Asetus rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta.
609/1980
Rahankeräysasetus
608/1980
Laki leimaverolain muuttamisesta.
607./1980
Laki Suomen Hallitusmuoden 20 ja 28 §:n muuttamisesta.
601/1980
Eläintautiasetus
590/1980
Rahankeräys laki.
554/1980
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
552/1980
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta.
530/1980
Maksuvapautusasetus
529/1980
Maksuvapautuslaki
526/1980
Laki veronkantolain muuttamisesta.
502/1980
Asetus yhteisestä haverista.
499/1980
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta.
476/1980
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista.
455/1980
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta.
421./1980
Laki painovapsuslain muuttamisesta
420/1980
Vapaakappalelaki.
419/1980
Laki leimaverolain muuttamisesta.
407/1980
Laki patenttilain muuttamisesta.
406/1980
Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
405/1980
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta.
401./1980
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta.
396./1980
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 ja 4 luvun muuttamisesta.
391/1980
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 3 §:n muuttamisesta.
389/1980
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.
386/1980
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
375/1980
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
361/1980
Laki verotuslain muuttamisesta
354/1980
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta.
353/1980
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.
352/1980
Laki pohjoismaisten isyysratkaisujen tunnustamisesta.
351/1980
Laki isyyslain muuttamisesta.
348/1980
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
345/1980
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
342/1980
Laki opintovapaalain muuttamisesta.
303/1980
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta.
299/1980
Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perheeläkkeestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta.
285/1980
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 24 a §:n muuttamisesta
284/1980
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
280/1980
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
238/1980
Laki tapaturmavakuutuslain 23 §:n muuttamisesta
234./1980
Laki valtion eläkelain 12 §:n muuttamisesta.
231/1980
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta.
208/1980
Oikeusministeriön päätös vankeinhoitolaitoksen aseistuksesta.
121/1980
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta.
106/1980
Asetus julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta.
86./1980
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta.
55/1980
Eläintautilaki
2/1980
Laki kansanterveyslain muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.