1074/1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Laki vesilain 21 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 21 luvun 6 §:ään uusi näin kuuluva 3 momentti:

21 luku

Erityisiä määräyksiä.

6 §

Vesiylioikeuden päätös, jota koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan mitä on voimassa muutoksenhausta yleisessä alioikeudessa vireille pannussa riita- tai rikosasiassa annettuun hovioikeuden ratkaisuun, pannaan täytäntöön noudattaen mitä on säädetty hovioikeuden sellaisen ratkaisun täytäntöönpanosta, jonka osalta muutoksenhakuun tarvitaan valituslupa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.