1073./1979

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 16 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

16 §.

Elinkeinonharjoittaja tai muu, jonka maksettavaksi on markkinatuomioistuimen päätöksellä tuomittu kiellon tai oikaisutoimenpiteen tehosteeksi asetettu uhkasakko, saa kuitenkin hakea korkeimmalta oikeudelta muutosta tähän päätökseen uhkasakon määrän osalta. Muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa on säädetty muutoksenhausta hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemässä asiassa antamaan ratkaisuun. Markkinatuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.