978./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki investointivarauslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun investointivarauslain (1094/78) 2 § ja 16 §:n 1 momentti,

näistä 16 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa (611/79), sekä

lisätään lain 9 §:ään uusi 3 kohta seuraavasti:

2 §.

Investointivarauksella tarkoitetaan verovelvollisen kirjanpidossa olevaa varausta, joka muodostetaan viimeistään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Investointivarauksen saa tehdä liiketoimintaa harjoittava verovelvollinen.

9 §.

Investointivarausta saadaan käyttää:


3) tarhaturkiseläinten rehun hankkimisesta aiheutuviin välittömiin menoihin.

16 §.

Verovelvollisella, joka käyttää investointivarausta käyttöluvan tai valtiovarainministeriön 12 §:n 1 momentin nojalla antaman päätöksen mukaisesti 9 §:n 1 ja 2 kohdissa tai 10 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, on oikeus tehdä siltä verovuodelta, jonka aikana investointivarausta käytetään, veronalaisesta tulostaan ylimääräinen vähennys (investointivähennys ), jonka suuruus on kolme prosenttia käytetystä investointivarauksesta. Valtioneuvosto voi korottaa investointivähennyksen tiettynä käyttöajanjaksona tai sen osana enintään kymmeneksi prosentiksi. Korotus voidaan vahvistaa eri suuruiseksi eri toimialoilla, investointivarauksen eri käyttötarkoituksiin sekä maan eri osissa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.