962./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 9 a §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (498/ 77), uusi 3 momentti seuraavasti:

9a §.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös vuonna 1925 tai ennen syntyneellä edunsaajalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.