939./1979

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä marraskuuta 1970 annettuun kunnalliseen virkaehtosopimuslakiin (669/70) uusi näin kuuluva 5 a §:

5 a §.

Asioissa, joissa virkaehtosopimuksen määräyksen soveltaminen on sopimuksessa määrätyissä rajoissa jätetty kunnan tai kuntainliiton harkintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai liittovaltuuston päätösvaltaa kunnallislain (953/76) 11 §:n 2 momentin estämättä ohje- tai johtosäännöllä siirtää kunnanhallitukselle tai liittohallitukselle taikka lautakunnalle. Milloin edellä tarkoitetusta virkaehtosopimuksen soveltamisesta päättää kunnanvaltuusto tai liittovaltuusto, ei päätöksen tekemisessä noudateta, mitä kunnallislain 50 §:n 1 kohdassa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1979.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J. Koikkalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.