840/1979

Annettu Helsingissä 30. päivänä marraskuuta 1979

Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pellon käytön rajoittamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1969 annetun lain 5 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (421/77), näin kuuluviksi:


Viljelijällä on oikeus jatkaa sopimusta yhdeksän vuoden päättymisen jälkeen yhdelläkolmivuotiskaudella kerrallaan, ei kuitenkaankuutta vuotta pitemmäksi ajaksi, jos hän kolme kuukautta ennen viimeisen sopimuskaudenpäättymistä ilmoittaa jatkamisesta. Ennen sopimuskauden loppua tehty jatkamisilmoitus voidaan hyväksyä samoilla edellytyksillä kuin 3momentissa tarkoitettu luopumisilmoitus. Tässä momentissa säädettyä noudatetaan alueellisen kehityksen edistämisestä annetun lain(451/75) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetullaensimmäisellä vyöhykkeellä kuitenkin vain, milloin maatilan omistaja tai hänen aviopuolisonsa on täyttänyt 55 vuotta tai milloin jommankumman työkyky on alentunut vähintään 50 prosentilla.

Milloin peltoja ei ole metsitetty tai ne onmetsitetty vain osittain ja viljelijä haluaa jatkaa sopimusta viimeisen kolmivuotiskaudenpäättymisen jälkeen, on sopimus pellon osaltauusittava asetuksella tarkemmin säädettävissätapauksissa ja edellyttäen, ettei viljelijän toimeentulo ole muutoin turvattu.


Tätä lakia sovelletaan Lapin läänissä vainalkuperäiseen sopimuksen tekijään, joka ensimmäistä sopimusta tehtäessä on ollut vähintään 55 vuotta vanha, sekä hänen leskeensä.

Helsingissä 30. päivänä marraskuuta 1979

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.